Wanneer je je niet gelukkig voelt en geen of niet voldoende vervulling in het leven ervaart kan je jezelf op heel veel verschillende manieren ontwikkelen en zo ook je leven gaan veranderen. In mijn ervaring is het daarin essentieel om dat in verschillende lagen te doen; de fysieke, emotionele, mentale en spirituele laag.

Waarom een holistische benadering?

  • Je kunt een studie doen en zo de kennis en kwaliteiten ontwikkelen om een carrière voor jezelf te creëren en nog steeds geen vervulling ervaren.
  • Je kunt een traject met een psycholoog doen waarbij je vaak mentale kaders en handvatten om te functioneren in de maatschappij krijgt en je nog steeds niet gelukkig voelen.
  • Je kunt een nog zo fysiek krachtig lichaam, focus en doorzettingsvermogen creëren met sporten en je nog steeds emotioneel instabiel voelen.
  • Je kunt een mindfulness cursus doen waarbij je beter en oordeelloos leert waarnemen en je emoties ruimte krijgen echter de diep pijnlijke en zware gevoelens niet oplossen.
  • Je kunt spiritueel ontwikkelen, de verbinding met je ziel en de bron/spirit/het goddelijke verdiepen, vertrouwen en je laten leiden. Echter ben je ook nog steeds mens en heb je zo ook te dealen hebben met alles wat bij een menselijke ervaring en het leven hier op aarde hoort.

Al deze dingen los van elkaar maken waarschijnlijk niet dat waar je tegen aan loopt in het leven is opgelost. Samen echter vormen ze allemaal stukjes van de puzzel.

In mijn ervaring gaat het erom dat je in alle lagen jezelf ontwikkelt en de puzzel voor jezelf legt. Want je kan je nog zo laten leiden door het hogere (in jezelf) als je niet de kwaliteiten ontwikkelt om als mens op aarde te creëren zal het alsnog niet gaan gebeuren. En je kunt je nog zo ontwikkelen in menselijke kwaliteiten zoals; kennis, plannen, communiceren en uitvoeren, als het niet vanuit liefde en bezieling komt zal het je geen ware vervulling en geluk gaan geven.

Maakt een holistische benadering het leven makkelijker?

Ja en nee. Nee omdat ontwikkeling niet zomaar aangewaaid komt en je toch echt zelf de stappen zult mogen zetten om te ontwikkelen. In sommige lagen ben je wellicht al goed ontwikkeld en in andere minder en dat maakt niet uit, er is geen goed of fout.
Het gaat erom dat je zelf gaat waarnemen wat er voor jou in dit moment belangrijk is, wat er nodig is in jouw leven en daar je energie aan geeft, dat je daarin leert, ontwikkelt, groeit en verandering in je leven aanbrengt.
En ja omdat je zo jezelf alles kunt geven om hier op aarde een leven te creëren waarin je werkelijke vervulling en geluk in ervaart.

En als laatste is het helen en transformeren van (oude) onverwerkte pijn, angst en trauma in mijn ervaring een hele belangrijke en essentiële sleutel. Als je dit laat zitten en het wordt aangeraakt kan het je steeds uit het heden terug in het verleden trekken, je waarneming vervormen en je in oude beperkende patronen brengen. Wat het heel lastig maakt om blijvende verandering in je leven te creëren. Ook hierin is ontwikkeling en heling nodig en mogelijk. Dit is precies het stukje waar ik mensen met healing en transformatie coaching het allerliefste in begeleid. Je bent hiervoor van harte welkom bij mij en neem dan contact met me op.

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte